انالله و ملائکته یصلون

تبلیغات. ir ژڒڎآ ،ړۆڒ۔ړێ ژڒڎآ تۏڛھ ڒڎ ۔ ڏ۟ۓۂ ڔاب اڒ ڎەخ ړۆڒ۔ړێ ۗےاێاښ ۗب ڎ۔ڒ۔ تۙج -

2023-01-29
    غ الاءيي
  1. 2 البقرة Al-Baqara
  2. EMOZIONANTE
  3. سورة Sura الأحزاب Al-Ahzaab
  4. و یبقی وجه ربک ذوالجلال و الاکرام
  5. 948 likes
  6. پیگیری این موضوع از طریق